Termeni și condi

Prin bifarea căsuței ”Dau acordul cu Termenii și Condițiile CreditBun” solicitantul de credi

    

  • Exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul aplicației on-line, și/sau prin telefon și verificarea acestora la Birourile istoriilor de credit și/sau în registrele de stat, în scopul analizei de către OCN CreditBun SRL a posibilității încheierii unui eventual contract de credit;
  • Declară că a luat cunoștință că datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, informația nefiind folosită în alte scopuri incompatibile sau remisă fără temei altor companii, urmând a fi păstrată pentru o perioadă de 3 ani, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, urmând ulterior a fi distrusă sau transformată în date anonime; 
  • Este conștient că în conformitate cu art. 13-16 ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal are dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a se adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrărilor efectuate asupra datelor cu caracter personal care îl vizează;
  • Acceptă condițiile de acordare a creditelor de către Organizația de Creditare Nebancară CreditBun SRL, afișate pe site și înțelege că valorile ratei lunare, costului creditului și DAE afișate pe site www.credite.md sunt calculate reieșind din următoarele ipoteze: Debitorul este angajat oficial și dispune de proprietăți, nu are datorii active, banii se acordă prin transfer, creditul se achită în termen, moneda națională nu se depreciază. În alte condiții valorile indicatorilor variază și vor fi prezentați în informația precontractuală;
  • Dă acordul pentru a primi notificări privind statutul cererii de credit depuse, prin apel telefonic, sms, alte mijloace de comunicare electronice identificate cu numărul de telefon indicat în cerere, pe parcursul a 30 zile din data cererii depuse.