Termeni și condiții

Bifarea căsuței ”Dau acordul cu Termenii și Condițiile” și apăsarea butonului ”TRIMITE CERERE” pe site-ul www.credite.md, este echivalentă cu semnătura electronică simplă, prin care Solicitantul de Credit: 

1. Trimite cerere de credit către ElShop SRL;

2.1. Exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate online și/sau prin telefon și verificarea acestora la Birourile istoriilor de credit și/sau în registrele de stat, în scopul analizei de către ElShop SRL a posibilității încheierii unui eventual contract de credit;

2.2. Lista datelor cu caracter personal la prelucrarea cărora se acordă consimțămîntul sunt: Numele, Prenumele, Patronimicul, Sexul, Numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii, Semnătura Olografică și Digitală, Adresa (domiciliului/reședinței), Numerele de telefon, e-mail, aplicații mobile, rețele socializare, Situația familială și datele membrilor familiei, Datele privind bunurile deținute, Datele din certificatul de înmatriculare, Situația economico-financiară, funcția și/sau locul de muncă, Datele bancare, Informație despre istoria de creditare, Voce și imaginea grafică (foto, video);

2.3. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: Nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate și ulterior prelucrate, iar dacă este încheiat un contract între părți pînă la executarea contractului;

3. Declară că a luat cunoștință că datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, informația nefiind folosită în alte scopuri incompatibile sau remisă fără temei altor companii, urmând a fi păstrată pentru o perioadă de 3 ani, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, urmând ulterior a fi distrusă sau transformată în date anonime;

4. Este conștient că în conformitate cu art. 13-16 ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal are dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a se adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrărilor efectuate asupra datelor cu caracter personal care îl vizează;

5. Dă acordul pentru a primi notificări privind statutul cererii de credit depuse, prin apel telefonic, sms, alte mijloace de comunicare electronice identificate cu numărul de telefon indicat în cererea de credit, pe parcursul a 180 zile din data cererii depuse.