Politica de Confidenţialitate a “ELSHOP” SRL

„ELSHOP” S.R.L., societate comercială, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 11/1, MD-2068, înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, sub numărul 1020600017410, numită în continuare ELSHOP.

În conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal, ELSHOP are rolul de operator de date sau după caz persoană împuternicită de către operator. Dat fiind faptul că ne pasă de siguranța datelor cu caracter personal, ne asumăm  și responsabilitatea privind modul în care sunt prelucrate aceste date. Din aceste motive, în cele ce urmează, supunem atenției Dvs prezenta notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, unde am abordat aspecte importante despre scopul, categoriile și modul în care sunt prelucrate datele, precum și drepturile persoanelor vizate.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a asigura buna desfășurare de către ELSHOP a activității de consultanță, pentru prestarea serviciilor solicitate de clienți, astfel încât aceștia să poată alege cele mai optimale servicii sau produse financiare (bancare/nebancare) care se potrivesc cel mai bine cerințelor și necesităților personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal implica acțiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, utilizarea, ștergerea, transmiterea către partenerii cu care colaborăm în vederea obținerii de către Dvs a serviciilor și produselor financiare.

Colectăm acele date cu caracter personal pe care Dvs le furnizați direct, fie prin completarea formularelor, cererilor, vizitarea paginii web sau a altor platforme și aduse la cunoștință nouă inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. În unele cazuri, în virtutea unei obligații legale sau a consimțământului dat de dvs, putem procesa datele cu caracter personal furnizate de către terți (ex. interogarea registrelor publice deținute de terți).

Nu prestăm servicii persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, respectiv nu contactăm și nici nu colectăm date despre persoane care nu au împlinit această vârstă.De îndată ce constatăm sau suntem informați despre prelucrarea datelor persoanelor sub vârsta de 18 ani, vom înceta imediat procesarea acestor date.

Pagina noastră web www.credite.md păstrează în condiții de maximă siguranță datele furnizate de către Dvs și procesate de către ELSHOP în legătură cu vizitarea paginii web. Trebuie să cunoașteți că în urma vizitei pe pagina noastră web, vom colecta automat: informații tehnice (tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, plug-inuri utilizate);informații de tip cookies în conformitate cu politica cookie a ELSHOP.

NOTĂ: 1) aveți dreptul de a refuza înregistrarea cookie-urilor. Pentru acest lucru, trebuie doar să ajustați setările browserului; 2) ELSHOP nu poartă răspundere de politicile privind confidentialitatea sau prelucrarea datelor cu caracter personal plasate pe alte pagini web a altor operatori de date. În cazul în care accesați alte pagini web prin intermediul site-ului nostru, va rugăm sa consultați politicile de confidentialitate ale acestora, pentru a putea înțelege în ce mod colectează și utilizează informațiile dumneavoastră personale.

Datele furnizate de Dvs, cum ar fi: nume, prenume, date de contact, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, ne ajută pentru a stabili legătura cu Dvs și pentru a Vă oferi consultanță personalizată privind serviciile de creditare solicitate. Refuzul de a furniza anumite date cu caracter personal, în condițiile prevăzute de lege, poate duce la imposibilitatea executării de către consultanții noștri a solicitării Dvs de a obține serviciile dorite.

Temeiuri legale în conformitate cu care procesăm datele cu caracter personal:îndeplinirea obligațiilor legale;îndeplinirea obligațiilor contractuale;îndeplinirea intereselor legitime (în contextul realizării obiectului de activitate). Dacă este necesar și doar în condițiile Legii vom solicita consimțământul Dvs pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Categorii de subiecți de la care colectăm date: clienți și potențiali clienți,  rudele clienților, persoane fizice împuternicite de către clienți, prestatori de servicii, parteneri cu care colaborăm în vederea obținerii de către Dvs a serviciului solicitat, terți deținători ai registrelor publice.

Procesăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri: identificarea clienților înainte de intrarea în relații contractuale directe cu ELSHOP; identificarea clienților înainte de a pune la dispoziție informațiile obținute către partenerii ELSHOP, în vederea obținerii de către Dvs a serviciului solicitat; identificarea clienților ELSHOP înaintea intrării acestora în relații contractuale cu partenerii ELSHOP; punerea în aplicare a măsurilor de precauție; evaluarea eligibilității clientului; evaluarea credibilității și bonității clientului; executarea contractului încheiat între Dvs și ELSHOP; executarea contractului încheiat între Dvs și partenerii ELSHOP; probarea solicitărilor și a intenției Dvs de a intra în relații contractuale; verificarea informațiilor înregistrate pe numele clienților/potentialilor clienti în bazele de date ale Birourilor Istoriilor de Credit, sub aspectul existenței sau lipsei unor obligațiuni financiare (credit, împrumut, leasing, alte datorii) și/sau oricăror altor riscuri; verificarea informațiilor înregistrate pe numele clienților/potențialilor clienți în registrele de stat și/sau private, registre deschise sau cu acces restricționat, sub aspectul verificării veridicității informațiilor prezentate/furnizate pentru subscrierea la serviciile prestate de către ELSHOP și/sau partenerii ELSHOP; îmbunătățirea serviciilor prestate de către ELSHOP și/sau partenerii ELSHOP; păstrarea și arhivarea documentației contractuale pentru servicii de audit intern sau extern; exercitarea și apărarea drepturilor ELSHOP în instanța de judecată sau alte instituții publice, precum și constituirea de probe în acest sens.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ELSHOP poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și reprezentanților săi legali; reprezentanților ELSHOP și furnizorilor de servicii ai companiei; partenerilor ELSHOP (bănci, organizații de creditare nebancară, alte instituții de credit, birourilor istoriilor de credit); instanțelor de judecată sau altor autorități publice în condițiile legii; alți parteneri contractuali ai ELSHOP.

Păstrăm datele cu caracter personal pe toată durata relațiilor contractuale, precum și ulterior încetării în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile domeniului de creditare inclusiv dar fără limitare la dispozițiile legale cu privire la arhivare.

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal, Dvs beneficiați de următoarele drepturi legate prelucrarea datelor pe care noi o realizăm: de a fi informat cu privire la identitatea operatorului care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, scopurile prelucrării precum și destinatarii datelor cu caracter personal; de acces, la cerere, puteți obține informații dacă datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de către Compania ELSHOP, totodată aveți dreptul de a obține informații referitoare la scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate precum și informații referitoare la sursa datelor, perioada de păstrare;de intervenție, la cerere, puteți solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine, legislație sau a scopurilor pentru care a fost colectat în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor; de retragere a consimțământului - puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii; de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al ELSHOP, din motive care țin de situația Dvs. specifică; de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal dacă în următoarele cazuri:  a) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; b) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c) datele nu mai sunt necesare pentru prelucrare, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ELSHOP ca operator prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată;de a depune plângeri către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.În cazul în care aveți întrebări sau doriți să Vă exercitați oricare din drepturile enumerate mai sus, ne puteți contacta:

Persoana responsabilă de Protecția Datelor: Costețchi Alexandru „ELSHOP” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Moscova 11/1, MD-2068

tel. 022 858 553e-mail: creditelshop@gmail.com